Marine Radio Short Range Certificate (F2F)

Key facts

Cost

£70 per person

(Group rates available)

Course duration

One day

Validity

Lifetime

Minimum age

16 years

downloadpdf.png

Download course factsheet

Hyfforddiant ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd ac Awdurdod i Weithredu Radio Morol Ystod Fer

 

Mae'r wybodaeth hon am y cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb.

 

MEWN ARGYFWNG, mae angen i chi wybod beth yw’r pethau cywir i'w gwneud.

Trwy lwyddo i gwblhau cwrs hyfforddi ac arholiad (y byddwch yn ei harchebu ac yn talu amdani ar wahân) byddwch yn gymwys i gael y dystysgrif cymhwysedd a'r awdurdod i weithredu radio VHF morol.

 

Mae'r cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb yn gyfle gwych hefyd i ofyn eich holl gwestiynau, a defnyddio ein rhwydwaith o radios efelychu Icom i ymarfer eich sgiliau cyfathrebu ar radio.

 

Cliciwch yma i gael enghraifft o raglen gwrs nodweddiadol.

 

Cyn eich cwrs:

Ar ôl i chi dalu am eich hyfforddiant, byddwn yn anfon copi o lyfr y cwrs, Llawlyfr VHF yr RYA, a llyfr gwaith cyn y cwrs atoch. Mae'n gwbl hanfodol eich bod yn cwblhau'r elfen hunan-astudio hon, dros oddeutu tair awr, er mwyn cael budd o'r rhan wyneb yn wyneb ar y cwrs. Bydd o gymorth hefyd i chi wybod yr wyddor ffonetig cyn i chi ddod. Cliciwch yma i gael copi y gellir ei argraffu i edrych drwyddo cyn i'ch llyfr gyrraedd.

Hyd:

Tair awr o hunan-astudio, ynghyd â chwrs hyfforddi saith awr - cyfanswm o ddeg awr o amser hyfforddi. Nid yw'r arholiad wedi'i gynnwys yn yr amser hwn.

Additional costs:

In order to qualify for the Marine Radio Short Range Certificate of Competence and Authority to Operate, you need to successfully complete an external examination, which we can arrange and facilitate. The fee for the examination is £60, paid directly to the RYA. This fee is payable prior to the examination commencing and includes the issue of the certificate to successful candidates.

All of our trainers for this course have extensive experience of teaching theoretical and practical boating skills as well as personal experience of maritime search and rescue, often in positions of command.

 

Statutory information required by the RYA is available in the course flyer.

© 2008-2021 Norwal Limited.

Norwal Limited is registered in England and Wales, Company Number 6279034

Registered Office: The Old Post Office, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4EP

Telephone: 01248 665060