Marine Radio Short Range Certificate (F2F)

Key facts

Cost

£70 per person

(Group rates available)

Course duration

One day

Validity

Lifetime

Minimum age

16 years

downloadpdf.png

Download course factsheet

Hyfforddiant ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd ac Awdurdod i Weithredu Radio Morol Ystod Fer

 

Mae'r wybodaeth hon am y cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb.

 

MEWN ARGYFWNG, mae angen i chi wybod beth yw’r pethau cywir i'w gwneud.

Trwy lwyddo i gwblhau cwrs hyfforddi ac arholiad (y byddwch yn ei harchebu ac yn talu amdani ar wahân) byddwch yn gymwys i gael y dystysgrif cymhwysedd a'r awdurdod i weithredu radio VHF morol.

 

Mae'r cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb yn gyfle gwych hefyd i ofyn eich holl gwestiynau, a defnyddio ein rhwydwaith o radios efelychu Icom i ymarfer eich sgiliau cyfathrebu ar radio.

 

Cliciwch yma i gael enghraifft o raglen gwrs nodweddiadol.

 

Cyn eich cwrs:

Ar ôl i chi dalu am eich hyfforddiant, byddwn yn anfon copi o lyfr y cwrs, Llawlyfr VHF yr RYA, a llyfr gwaith cyn y cwrs atoch. Mae'n gwbl hanfodol eich bod yn cwblhau'r elfen hunan-astudio hon, dros oddeutu tair awr, er mwyn cael budd o'r rhan wyneb yn wyneb ar y cwrs. Bydd o gymorth hefyd i chi wybod yr wyddor ffonetig cyn i chi ddod. Cliciwch yma i gael copi y gellir ei argraffu i edrych drwyddo cyn i'ch llyfr gyrraedd.

Hyd:

Tair awr o hunan-astudio, ynghyd â chwrs hyfforddi saith awr - cyfanswm o ddeg awr o amser hyfforddi. Nid yw'r arholiad wedi'i gynnwys yn yr amser hwn.

Costau ychwanegol:

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Tystysgrif Cymhwysedd Radio Ystod Fer Forol ac Awdurdod i’w Gweithredu mae angen i chi gwblhau arholiad allanol yn llwyddiannus, y gallwn ni ei drefnu a'i hwyluso. Y ffi am yr arholiad yw £60, a delir yn uniongyrchol i'r RYA. Mae'r ffi hon yn daladwy cyn i'r arholiad gychwyn ac mae'n cynnwys cyflwyno'r dystysgrif i ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae gan bob un o'n hyfforddwyr ar gyfer y cwrs hwn brofiad helaeth o ddysgu theori ac ochr ymarferol sgiliau cychod ynghyd â phrofiad personol o chwilio ac achub morwrol, yn aml mewn swyddi arweiniol.

 

Mae’r wybodaeth statudol sy'n ofynnol gan yr RYA ar gael yn nhaflen y cwrs.