RYA First Aid Certificate

Key facts

Cost

£70 per person

(Group rates available)

Course duration

One day

Validity

Three years

Minimum age

Not specified

downloadpdf.png

Download course factsheet

Tystysgrif Cymorth Cyntaf y Gymdeithas Hwylio Frenhinol

(yn arbennig o dda i forwyr, llongwyr cychod pŵer a hyfforddwyr RYA)

Pan fydd angen i chi ddefnyddio'r pethau sylfaenol mewn amgylchiadau mwy heriol, byddwch eisiau cael eich hyfforddi gan y gorau a chael cyfle i ymarfer eich sgiliau.

P'un a ydych chi'n Hyfforddwr RYA sydd angen dilysu'ch tystysgrif neu gychwr hamdden sydd am fod yn barod ar gyfer argyfyngau, dyma'r cwrs i chi.

 

Mae pedair agwedd ar y cwrs hwn nad ydyn nhw i'w cael yn aml mewn cyrsiau cymorth cyntaf safonol - y protocol CPR ar gyfer boddi (y mae Cyngor Dadebru'r Deyrnas Unedig yn argymell ei ddysgu i'r rhai sydd â dyletswydd gofal penodol am ddioddefwyr boddi posib yn unig), addasu’r ystum adfer ar gyfer lleoedd bach, hypothermia trochi a salwch môr.

Mae gan bob un o'n hyfforddwyr ar gyfer y cwrs hwn brofiad helaeth o ddysgu cymorth cyntaf a defnyddio eu sgiliau wrth chwilio ac achub. Rydym yn gallu ateb y cwestiynau 'beth-os?' anodd a rhoi’r cyngor diffiniol, diweddaraf.

Mae’r wybodaeth statudol sy'n ofynnol gan yr RYA ar gael yn nhaflen y cwrs.

Cysylltwch â ni os nad yw'r dyddiadau a ddangosir isod yn addas, neu os hoffech i ni gyflwyno'r cwrs hwn i'ch sefydliad yn eich lleoliad chi.