Cyrsiau llywio a diogelwch yr Royal Yachting Association

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau llywio, cyfathrebu a diogelwch wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae'r mwyafrif o gyrsiau'n arwain at dystysgrif y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. Mae bron pob un o’n cyrsiau ar y lan yn gofyn i chi gael ychydig o brofiad blaenorol o’r pwnc, neu ddim o gwbl.

Cliciwch yma i weld crynodeb yr RYA o gyrsiau ar y lan.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ennill eich Tystysgrif Radio Morol Pellter Byr (SRC), edrychwch ar fideo'r RYA:

Os ydych chi'n mynychu'r cwrs Radio Morol SRC, efallai y bydd y copi hwn o'r wyddor ffonetig yn ddefnyddiol i chi.

 

Beth am ddechrau eich taith gyda rhywfaint o hyfforddiant ar-lein i ddysgu sgiliau hanfodol llywio a morwriaeth? Ewch i wylio fideo'r RYA ynglŷn â’r cwrs defnyddiol hwn.

Marine radio

Marine Radio SRC face-to-face

This is the FACE-TO-FACE version of the marine radio short range certificate training course

Per person:

£70.00

Day skipper

Day Skipper Theory

RYA Day Skipper Theory Shorebased

Per person:

£295.00

First aid

RYA First Aid

RYA First Aid Certificate

Per person:

£70.00

Yachtmaster

Yachtmaster® Theory

RYA Coastal Skipper / Yachtmaster®

Per person:

£346.00

Essential nav

Essential Navigation and Seamanship

This is the FACE-TO-FACE version of the RYA Essential navigation and seamanship course

Per person:

£137.00

Diesel engine

Diesel Engine Course

RYA Diesel Engine Course

Per person:

£70.00