Royal Life Saving Society UK courses

Mae Cymdeithas Achub Bywyd Brenhinol y DU yn un o'r elusennau mwyaf blaenllaw ym maes addysg diogelwch dŵr a hyfforddiant achub dŵr. Mae Norwal Limited yn cynnig rhai o’u cymwysterau galwedigaethol diogelwch dŵr ac achub mewn pyllau nofio er mwyn cefnogi gweithleoedd i wella eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch dŵr a’u parodrwydd i weithredu mewn argyfwng.

Awareness

Water Safety Awareness

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 Introduction to Water Safety Standalone Module

Per person:

Contact us

Standard

NWSMP Standard

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 to 3 - standard modules

Per person:

Contact us

APPE

Aquatic PPE

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 Aquatic Personal Protective Equipment Standalone Module

Per person:

Contact us

Enhanced

NWSMP Enhanced

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 to 3 - enhanced modules

Per person:

Contact us

Flood

Occupational Flood Safety

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 Occupational Flood Safety Standalone Module

Per person:

Contact us