Cyrsiau llywio’r National Navigation Award Scheme

Mae'r Cynllun Gwobrwyo Llywio Cenedlaethol (NNAS) yn gynllun cymell perfformiad personol, heb gystadleuaeth, i bob oedran i ddysgu sgiliau llywio a magu hyder i fynd allan a mwynhau cefn gwlad.

Nod Gwobr Llywio NNAS yw rhoi rhyddid i bobl sy’n mwynhau’r awyr agored, beth bynnag fo'u maes, oedran neu ffitrwydd, i archwilio llwybrau, teithiau, bryniau a mynyddoedd Prydain a gwledydd tramor. Nid yw ennill gwobr yn rhoi cymhwyster i chi i addysgu neu arwain. Mae'n gydnabyddiaeth o lefel y sgil y gallwch lywio arni.

 

Mae tair lefel - y Wobr Efydd, y Wobr Arian a'r Wobr Aur. Bydd symud ymlaen drwy'r tair gwobr yn mynd â chi o fod yn hollol amhrofiadol mewn defnyddio map a chwmpawd yr holl ffordd at fod yn llywiwr arbenigol ar y lefel Aur. Does dim rhaid i chi gychwyn ar y lefel Efydd, ond bydd disgwyl i chi gwblhau'r wobr Arian o leiaf cyn i chi ddechrau cwrs Gwobr Aur.

 

Mae'r NNAS hefyd yn cynnal y Wobr Darganfod yr Awyr Agored (ODA) sy'n ddelfrydol i bobl o bob oed sy'n dymuno dysgu sgiliau llywio sylfaenol wrth eu pwys, gan eu hannog i fagu a gwella hyder personol i fynd allan ac ymarfer y corff.  Cafodd y wobr ei datblygu i helpu arweinwyr grŵp i gyflwyno elfennau sylfaenol llywio i bobl sydd eisiau archwilio’r awyr agored.

 

Yr hen enw arni oedd Young Navigator Star Awards (YNSA), ac mae'r ODA sydd wedi'i ailwampio a'i ddiweddaru yn parhau ag ethos craidd yr YNSA, sef annog archwilio a theithio mewn ardaloedd lleol gan ddefnyddio mapiau syml fel mapiau stryd, mapiau parciau darluniadol a mapiau cyfeiriannu. Mae lefelau’r ODA wedi'u hanelu at bob grŵp oedran a gallu.

 

Mae dilyniant dysgu graddol trwy lefelau un seren, dwy seren a thair seren, ac mae tystysgrifau a bathodynnau ar gael i gyfranogwyr llwyddiannus.

ODA 1

NNAS Outdoor Discovery Award 1 Star

Basic navigation for all ages.

Per person:

Contact us

Bronze

NNAS Navigator Award Bronze

Introduction to navigation using map and compass

Per person:

£100

ODA 2

NNAS Outdoor Discovery Award 2 Star

Basic navigation for all ages.

Per person:

Contact us

Silver

NNAS Navigator Award Silver

Developing navigation skills in open country.

Per person:

£150

ODA 3

NNAS Outdoor Discovery Award 3 Star

Basic navigation for all ages.

Per person:

Contact us

Gold

NNAS Navigator Award Gold

Advanced navigation skills for complex terrain

Per person:

Contact us