Jon Carter MA(Ed) MEng(Hons) DipNCRQ FCCT MIET MBCS GradIOSH MIIRSM MCIEA FSET FIOS

Jon yw Cyfarwyddwr Norwal Limited. Fo sy'n arwain y gwaith i ddarparu cyrsiau addysg a hyfforddiant y cwmni a’r cyrsiau diogelwch dŵr galwedigaethol.

Proffil

Mae Jon yn athro profiadol, yn uwch arweinydd ac yn arolygydd sydd hefyd wedi gweithio fel cynghorydd awdurdod lleol. Mae wedi treulio'r deuddeng mlynedd diwethaf yn rhedeg ei fusnes ymgynghori a hyfforddi addysgol ei hun. Mae llawer o'r gwaith hwn yn golygu arwain adolygiadau ysgol-gyfan a sicrhau ansawdd adroddiadau prif adolygwyr eraill.

 

Mae ei gefndir yn cynnwys dysgu dylunio a thechnoleg a mathemateg, sefydlu a rhedeg darpariaeth i blant ag anghenion addysgol arbennig, ac arwain arolygiadau o ysgolion yn y Deyrnas Unedig a thros y môr. Mae ganddo brofiad hefyd o arolygu hyfforddiant ac asesiadau diogelwch hanfodol yn y diwydiant rheilffyrdd.

Mae gan Jon dros 30 mlynedd o brofiad gyda Chymdeithas Achub Bywydau Frenhinol y Deyrnas Unedig (RLSS UK) ac mae wedi dysgu achub bywydau, wedi hyfforddi achubwyr bywyd ac achubwyr bywyd cystadleuol o safon genedlaethol, yn ogystal â hyfforddi'r rhai sy'n gobeithio mynd yn hyfforddwyr ac aseswyr hyfforddwyr.

 

Tan yn ddiweddar, roedd Jon yn llywiwr gweithredol mewn gorsaf bad achub RNLI ar yr arfordir, ac mae ganddo 12 mlynedd o brofiad o chwilio ac achub. Yn ystod ei wasanaeth, dyfarnwyd Diolch y Sefydliad iddo ar ferwn i gydnabod ei ddewrder, ei agwedd benderfynol a'i longwriaeth pan achubodd fywydau dau unigolyn a’u cwch hwylio ar 4 Medi 2009. Enillodd yr achubiad hwn Wobr Walter ac Elizabeth Groombridge i'r criw hefyd am y gwasanaeth mwyaf teilwng gan fad achub yn y dosbarth Atlantic yn y flwyddyn honno.

Cymwysterau a phenodiadau

 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Addysg (Anghenion Arbennig/Addysg Gynhwysol)

 • Statws Athro Cymwysedig

 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion

 • Athro mewn Peirianneg (Peirianneg Electronaidd)

 • Tystysgrif Edexcel Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol

 • Dyfarniad Edexcel Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arferion Asesu

 • Diploma NCRQ Lefel 6 mewn Iechyd a Diogelwch Cymhwysol gyda rhagoriaeth

 • Ardystiad Belt Gwyrdd Lean Six Sigma CEPAS

 • Hyfforddwr-Aseswr Cenedlaethol RLSS DU gyda Thrwydded gyfredol i Weithredu

  • Hyfforddwr Tiwtor RLSS DU Achub Bywyd

  • Hyfforddwr-Aseswr RLSS DU Open Water

  • Hyfforddwr-Aseswr RLSS DU NRASTC 7th edition

  • Hyfforddwr-Aseswr RLSS DU ATSPRA 6th edition

  • Hyfforddwr-Aseswr RLSS DU Water Smart

  • Hyfforddwr-Aseswr RLSS DU Rookie Programme

  • Hyfforddwr-Aseswr IQL DU Core

  • Hyfforddwr-Aseswr IQL DU Cymorth Cyntaf

  • Hyfforddwr-Aseswr IQL DU Anaffylacsis

  • Hyfforddwr Rhaglen Rheoli Diogelwch Dŵr Genedlaethol

 • Tystysgrif Athro ASA

 • Hyfforddwr Powerboat Advanced RYA

 • Hyfforddwr Cymorth Cyntaf RYA

 • RYA Shorebased Hyfforddwr

 • Aseswr Tystysgrif Radio Morol Maes Byr 

 • Dyfarniad MT Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth Mynydd ("Arweinydd Mynydd")

 • Dyfarniad MT Lefel 3 mewn Goruchwyliaeth Dringo Dringennau Sengl ("Hyfforddwr Dringo Creigiau")

 • Tystysgrif OCR Lefel 3 mewn Rheoli Diogelwch oddi ar y Safle

 • ERCA Archwilydd Cyfarpar Diogelu Personol

 • Dyfarniad Tiwtor NNAS

 • Tystysgrif QA Lefel 4 mewn Ymateb Cyntaf Gofal Brys (RQF)

 • Dyfarniad QA Lefel 4 mewn Cymorth Bywyd yn y Fan a’r Lle (RQF)

 • ATACC Tystysgrif Cymhwysedd i Roi Penthrox®

 • Tystysgrif IOSH mewn Arweinyddiaeth Diogelwch Ymddygiadol

 • Tystysgrif IOSH mewn Ymwybyddiaeth CDM 

 • Tystysgrif CIEH Advanced mewn Iechyd a Diogelwch

 • Dyfarniad CIEH Lefel 3 mewn Supervising Food Safety

 • Tystysgrif RYA Uwch Dystysgrif Cychod Pŵer gyda chymeradwyaeth fasnachol

 • Tystysgrif RYA RADAR

 • Tystysgrif RYA Injan ddisel

 • RLSS UK Gwobr Achub Genedlaethol i Athrawon a Hyfforddwyr Nofio

Cysylltiadau proffesiynol

 • Institution of Occupational Safety and Health (Graduate Member)

 • International Institute of Risk and Safety Management (Member)

 • Institution of Engineering and Technology (Member)

 • British Computer Society (Professional Member)

 • Society for Education and Training (Fellow)

 • Institute of Swimming (Fellow)

Egluro’r acronymau, a chysylltiadau â'r sefydliadau hyn

ASA: Amateur Swimming Association - https://swimenglandqualifications.com

CIEH: Chartered Institute for Environmental Health - https://www.cieh.org/

ERCA: European Ropes Course Association - https://www.erca.uk/

IIRSM: International Institute of Risk and Safety Management - https://www.iirsm.org

IOSH: Institution of Occupational Safety and Health - https://iosh.com

IQL: Institute of Qualified Lifeguards - https://www.rlss.org.uk/our-qualifications-and-awards

MT: Mountain Training - https://www.mountain-training.org/qualifications

NCRQ: National Compliance and Risk Qualifications - https://www.ncrq.org.uk

NNAS: National Navigation Award Scheme - https://nnas.org.uk

QA: Qualsafe Awards - https://qualsafeawards.org

RLSS UK: Royal Life Saving Society UK - https://www.rlss.org.uk/Pages/Category/become-a-trainer

RYA: Royal Yachting Association - https://www.rya.org.uk