Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi cyhoeddi dogfen ddefnyddiol: "Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch - canllaw cryno" INDG345 (rev1) sydd ar gael ar eu gwefan (Saesneg / Cymraeg).

Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974 yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddarparu pa bynnag wybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth sy'n angenrheidiol i sicrhau iechyd a diogelwch eich gweithwyr yn y gwaith, cyn belled ag sy'n rhesymol ymarferol. 

 

Mae Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 yn nodi sefyllfaoedd lle mae hyfforddiant iechyd a diogelwch yn arbennig o bwysig, er enghraifft pan fydd pobl yn dechrau gweithio, wrth ddod i gysylltiad â risgiau newydd neu gynyddol a lle gallai sgiliau presennol fod wedi mynd yn rhydlyd neu angen eu diweddaru.

 

Mae Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Hyfforddiant ar gyfer Cyflogaeth) 1990 yn sicrhau bod dysgwyr sy'n gwneud profiad gwaith wedi’u gwarchod gan y gyfraith iechyd a diogelwch. 

Gall ein cyrsiau eich helpu i gyflawni eich rhwymedigaethau cyfreithiol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle, diogelwch tân, diogelwch bwyd a chodi a chario, yn ogystal â chymorth cyntaf.

indg345w front.jpg

Workplace

Health and Safety in the Workplace

QA Level 2 Award in Health and Safety in the Workplace

Per person:

£70.00

Handling

Safe Moving and Handling

QA Level 2 Award in Safe Moving and Handling (RQF)

Per person:

£70.00

Food Safety

Food Safety in Manufacturing

QA Level 2 Award in Food Safety in Manufacturing (RQF)

Per person:

£70.00

Fire Safety

Fire Safety

QA Level 2 Award in Fire Safety

Per person:

£70.00

Risk

Principles of Risk Assessment

QA Level 2 Award in Principles of Risk Assessment

Per person:

£70.00

Food Safety

Food Safety in Catering

QA Level 2 Award in Food Safety in Catering (RQF)

Per person:

£70.00

Food Safety

Food Safety Refresher

QA Level 2 Award in Food Safety (Refresher) (RQF)

Per person:

£

Handling

Principles of Manual Handling

QA Level 2 Award in the Principles of Manual Handling (RQF)

Per person:

£48.00

Food Safety

Food Safety in Retail

QA Level 2 Award in Food Safety in Retail (RQF)

Per person:

£70.00

Fire Safety

Fire Safety Awareness

QA Level 1 Award in Fire Safety Awareness

Per person:

£40.00