Er bod y gyfres o gymwysterau cymorth cyntaf yn y gweithle yn bodloni gofynion y rhan fwyaf o bobl, weithiau mae cwrs byrrach neu fwy penodol yn briodol. Trefnir cyrsiau cymorth cyntaf cymunedol ar gyfer grwpiau a gellir eu darparu yn eich lleoliad. Yn anffodus, nid ydym yn cynnig cyrsiau agored i unigolion ar gyfer y cymwysterau hyn.

Mae cynrychiolwyr sy'n cwblhau'r cyrsiau hyn yn llwyddiannus yn derbyn tystysgrif, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyhoeddi gan Qualsafe Awards a'u rheoleiddio gan Ofqual.

Essentials

First Aid Essentials

QA Level 2 Award in First Aid Essentials (RQF)

Per person:

£75.00

Life Support

Basic Life Support & AED

QA Level 2 Award in Basic Life Support and use of an AED (RQF)

Per person:

£45.00

1st Response

First Response for Scouts and Guides

First Response for Scouts and Guides

Per person:

£10.00

Life Support

Basic Life Support for Adults and Children

QA Level 2 Award in Basic Life Support for Adults and Children (RQF)

Per person:

£45.00

Life Support

Basic Life Support and Anaphylaxis

QA Level 2 Award in Basic Life Support and the Management of Anaphylaxis (RQF)

Per person:

£45.00

CitzenAID

CitizenAID

QA Level 2 Award in CitizenAID (RQF)

Per person:

£40.00

CPR & AED

Cardiopulmonary Resuscitation & AED

QA Level 2 Award in Cardiopulmonary Resuscitation and Automated External Defibrillation (RQF)

Per person:

£70.00