Gall diweddaru eich cymwysterau cymorth cyntaf a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion y corff llywodraethu cenedlaethol (NGB) fod yn gur pen i hyfforddwyr awyr agored ac arweinwyr ieuenctid. Mae cymaint o wahanol ofynion, mae'n hawdd gwneud rhagdybiaethau anghywir ynghylch a yw cymhwyster yn bodloni pob agwedd ai peidio.

Rydym wedi edrych ar ofynion rhai o'r prif gyrff llywodraethu cenedlaethol (gweler ein Cwestiynau Cyffredin) ac mae'n amlwg nad yw cyrsiau arferol bob amser yn diwallu anghenion hyfforddwr sy'n meddu ar nifer o gymwysterau gan ystod o sefydliadau.

Felly rydym yn cynnig cwrs modiwlaidd, yn seiliedig ar gwrs cymorth cyntaf awyr agored REC i 'safon y diwydiant', ond gyda chyfle i ennill cymwysterau rheoledig cymorth cyntaf brys yn y gweithle a chymorth cyntaf coedwig ynghyd â thystysgrif cymorth cyntaf RYA. Cliciwch ar yr opsiwn modiwlaidd isod i gael manylion.

Modular

Modular Outdoor First Aid

Extended two-day course, based on REC with option for EFAW, +F and RYA.

Per person:

£120+

RYA

RYA First Aid Certificate

One-day course for boaters and RYA instructors.

Per person:

£70

REC

REC Outdoor First Aid

Two-day course - the industry standard.

Per person:

£120

Activity

QA Level 2 Award in Activity First Aid

A two-day regulated qualification with a balance of theory and practical.

Per person:

£135

Forestry +F

QA Level 3 Award in Forestry First Aid +F

Only available to supplement a regulated first aid course.

Per person:

+£10