Os ydych yn chwilio am gwrs cymorth cyntaf ar gyfer gwaith, efallai y byddwch yn gwybod ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i chi ddefnyddio diwydrwydd dyladwy wrth ddewis darparwr hyfforddiant (gweler nodyn cyfarwyddyd HSE GEIS3). Y newyddion da yw bod y rhan fwyaf o'n cyrsiau wedi'u hardystio gan Qualsafe Awards - sefydliad dyfarnu sy'n cael ei reoleiddio gan Ofqual. Mae dewis cymhwyster wedi’i reoleiddio yn golygu nad oes rhaid i chi wneud y gwiriadau diwydrwydd dyladwy eich hun - gweler paragraff 12 yn y ddolen uchod.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch hefyd yn esbonio, yn nhaflen INDG214(rev2), yr isafswm o ddarpariaeth sydd ei angen mewn unrhyw weithle. Os nad ydych chi'n siŵr faint o bobl cymorth cyntaf sydd eu hangen arnoch yn eich gweithle, defnyddiwch ein Cyfrifiannell Gofynion. Mae hwn yn wasanaeth am ddim, a ddarperir yn ganolog gan Qualsafe.

 Cysylltwch â ni am gyngor ynghylch pa gwrs cymorth cyntaf sy'n iawn i chi.

EFAW

Emergency First Aid at Work - Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

A one-day course covering all the basics, suitable for most low-risk workplaces or to back up other first aiders.

Per person:

£90

EPFA

Emergency Paediatric First Aid

A one-day course for those that work with young children.

Per person:

£90

FAW

First Aid at Work

A three-day course covering a full range of first aid skills that might be needed in the workplace.

Per person:

£195

PFA

Paediatric First Aid

A two-day course for those that work with young children.

Per person:

£145

FAWR

First Aid at Work requalification

A two-day course for qualified first aiders looking to renew their certificate.

Per person:

£145

Combined

Combined FAW and Paediatric

This course covers the syllabus for both First Aid at Work and Paediatric First Aid in three, extended, days.

Per person:

£210