Essential Navigation and Seamanship

Key facts

Cost

£137 per person

(Group rates available)

Course duration

Two days

Validity

Lifetime

Minimum age

Not specified

downloadpdf.png

Download course factsheet

Cwrs Hyfforddi Llywio Hanfodol a Morwriaeth RYA ar y Traeth

Mae'r wybodaeth hon am y cwrs hyfforddi wyneb yn wyneb.

Mae'r cwrs hwn ar y traeth yn cynnig cyflwyniad gwych i fordwyo ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar gyfer capteiniaid a chriw newydd neu ddibrofiad, a'r rhai sydd am adnewyddu eu sgiliau. Mewn gwirionedd mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn hwylio, hwylio cychod modur, pysgota môr neu ddeifio, ac mae'n gweithio'n dda wrth ategu at hyfforddiant RYA ar y dŵr, fel y cyrsiau Cwch Pŵer Lefel 2, Dechrau Hwylio a Llyw-wyr.

 

Mae'n gwrs llawn gwybodaeth gyda llawer o gyfleoedd i chi roi eich gwybodaeth newydd ar waith.

 

Mae pynciau'r cwrs yn cynnwys:

 • Siartiau a Chyhoeddiadau

 • Diogelwch

 • Gwiriadau peiriannau

 • Bwiau

 • Ymwybyddiaeth llanw

 • Mordwyo gweledol ac electronig

 • Peilota

 • Rheolau'r ffordd

 • Angori

 • Rhagolygon y tywydd

 • Cynllunio mordaith

 

Byddwch yn derbyn pecyn cwrs sy'n cynnwys siart, plotiwr, rhanwyr, llawlyfr cwrs, ymarferion a CD plotio siart electronig.