Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Ffeithiau allweddol

Cost

£70 y person

(Cyfraddau grŵp ar gael)

Hyd y cwrs

Un diwrnod

Dilysrwydd

Tair blynedd

Isafswm oedran

14 oed

downloadpdf.png

Lawrlwytho taflen ffeithiau'r cwrs

Dyfarniad Lefel 3 QA mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (RQF) 

BYDD SEILIAU CADARN YN HANFODION CYMORTH CYNTAF yn aml yn ddigon i ymdrin â'r risgiau sy'n bresennol yn y rhan fwyaf o weithleoedd risg isel.

Bydd aelodau’r cwrs yn dysgu am y canlynol ac yn ymarfer y canlynol: 

  • CPR 

  • sut i ddefnyddio AED 

  • rheoli rhywun sydd wedi’i anafu ac sy’n anymwybodol

  • delio â thagu

  • gwaedu a thrawiadau

  • trin rhywun sydd wedi’i anafu ac sydd mewn sioc

Mae'r cwrs hyfforddi undydd hwn yn arwain at gymhwyster cymorth cyntaf a reoleiddir gan Ofqual, sy'n golygu y gall cyflogwyr osgoi gwiriadau hir ynglŷn â diwydrwydd dyladwy. Arbedwch amser ac arian – dewch aton ni yn gyntaf.

Mae gan hyfforddwyr y cyrsiau hyn gymwysterau da a llawer o brofiad. Dewch i ddysgu sgiliau newydd ar gwrs hyfforddi pleserus gyda Norwal.

Cysylltwch â ni os nad yw'r dyddiadau isod yn addas, neu os hoffech inni ddarparu’r cwrs hwn ar gyfer eich sefydliad yn eich lleoliad chi.