Ydych chi’n chwilio am yrfa yn hyfforddi eraill neu eisiau datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o hyfforddiant ymhellach? Neu efallai eich bod yn awyddus i ehangu ar eich sgiliau asesu, dysgu a chyflawni? Ydych chi eisiau sicrhau ansawdd y broses asesu yn eich cwmni? A oes un o’r rhain yn berthnasol i chi? Darllenwch ymhellach...

Rydym yn darparu pecyn addysg a hyfforddiant Qualsafe Awards, sy'n cynnwys:

  • Dyfarniad QA Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant (RQF)

  • Tystysgrif QA Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol (RQF)

Dyfarniad QA Lefel 4 mewn Sicrwydd Ansawdd Mewnol ar gyfer Asesu (RQF)

Mae'r Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant yn gymhwyster lefel mynediad i'r rhai sydd am ddechrau hyfforddi eraill. Credwn mai'r ffordd orau i ddysgu bod yn hyfforddwr yw ennill profiad ymarferol. Mae ein cwrs wyneb yn wyneb yn mynd y tu hwnt i'r gofynion 'micro-ddysgu' sylfaenol ac yn rhoi sawl cyfle i chi gynllunio a darparu sesiynau hyfforddi byr i'ch cyfoedion o dan lygaid craff tiwtor profiadol.

Mae'r Dystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol yn cynnwys tair uned. Mae pob ymgeisydd yn dechrau gyda'r modiwl wyneb yn wyneb, Deall Egwyddorion ac Arferion. Gall hwn hefyd fod yn gymhwyster annibynnol ar lefel dyfarniad. Yna, gall ymgeiswyr fynd ymlaen i gwblhau'r ddau fodiwl sy'n weddill ar wahân ac mewn unrhyw drefn. Gall cwblhau'r naill fodiwl neu'r llall yn llwyddiannus arwain at gymwysterau annibynnol ar lefel dyfarniad. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r tri modiwl yn llwyddiannus os ydynt am gyflawni'r dystysgrif.

Cliciwch ar gwrs o'ch dewis i gael rhagor o wybodaeth.

Trainer

Education and Training

QA Level 3 Award in Education and Training

Per person:

£499.00

Assessor

Competence in the Workplace

QA Level 3 Award in Assessing Competence in the Workplace Environment

Per person:

£420.00

Course Page

Assessor

Understanding Principles and Practices

QA Level 3 Award in Understanding the Principles and Practices of Assessment

Per person:

£240.00

Assessor

Assessing Vocational Achievement

QA Level 3 Certificate in Assessing Vocational Achievement

Per person:

£599.00

Assessor

Vocational Achievement

QA Level 3 Award in Assessing Vocationally Related Achievement

Per person:

£420.00

Course Page

IQA

Internal Quality Assurance

QA Level 4 Award in Internal Quality Assurance of Assessment

Per person:

£599.00