CYRSIAU HYFFORDDIANT

Mae Norwal Limited yn darparu amrywiaeth o wahanol gyrsiau hyfforddi achrededig, gan gynnwys:

  • Hyfforddiant cymorth cyntaf i fusnesau, ysgolion a'r gymuned gyda chyrsiau arbennig i hyfforddwyr awyr agored

  • Cyrsiau gofal cyn-ysbyty ar gyfer amgylcheddau sy’n wynebu risg uchel, ymatebwyr cyntaf a gwasanaethau brys eraill

  • Cyfres o gymwysterau addysg a hyfforddiant i ddarpar hyfforddwyr, aseswyr a darpar swyddogion sicrhau ansawdd

  • Diogelwch dŵr galwedigaethol a hyfforddiant achub pyllau nofio i athrawon nofio a goruchwylwyr pyllau therapi

  • Hyfforddiant mewn sgiliau morol ar gyfer cychod hamdden a masnachol, gydag ardystiad gan yr RYA

  • Hyfforddiant mewn sgiliau llywio ar y tir, gydag ardystiad gan yr NNAS

  • Hyfforddiant iechyd, diogelwch a thân cyffredinol sy'n arwain at gymwysterau a reoleiddir

  • Hyfforddiant iechyd a diogelwch arbenigol ar gyfer adrannau dylunio a thechnoleg mewn ysgolion a cholegau

 

Os oes gennych grŵp o bersonél i’w hyfforddi, gallwn ddarparu hyfforddiant pwrpasol yn eich sefydliad unrhyw le yn y Deyrnas Unedig. Cysylltwch â ni i gael dyfynbris cystadleuol. Mae'r prisiau a welir drwy ein gwefan yn brisiau fesul person ar gyfer archebion unigol ar gyrsiau agored: mae modd negodi archebion bloc a chyfraddau grŵp.

I weld yr ystod o gyrsiau sydd ar gael gennym, sgroliwch i lawr a dewiswch y math o gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo o'r grid isod. Ar gyfer cyrsiau agored, gallwch weld y dyddiadau sydd ar gael ac archebu ar-lein i sicrhau eich lle. Fel arall, cysylltwch â ni os nad ydych yn gweld yr hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu; rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau'r cwrs a ddewiswch.

First Aid for a broken arm
FREC Item.png
Climbing a Ladder
DSC_0128.JPG
NRASTC-page-image.jpg
SRC Course WPBT 190113 1.jpg
AFA_008_edited.jpg
Assessor
Reading a Map