Cymorth cyntaf a gofal cyn ysbyty

Addysg a hyfforddiant

Popeth yn ymwneud â diogelwch

O sesiwn CPR yn y gymuned i gwrs pum diwrnod Lefel 4 wedi’i reoleiddio ar gyfer ymateb brys i weithwyr meddygol mewn digwyddiadau, gallwn ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel i fodloni eich anghenion.

Gyda phrofiad helaeth yn yr ystafell ddosbarth ac fel arweinwyr ac arolygwyr addysg, rydym mewn sefyllfa dda i'ch helpu i ddod yn hyfforddwr, aseswr neu’n swyddog sicrhau ansawdd.

Ar gyfer gwaith neu hamdden, ar y tir neu ar y môr, gallwn ddarparu'r hyfforddiant sydd ei angen arnoch i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel. Rydym yn ganolfan hyfforddi RYA cydnabyddedig.

Negeseuon blog diweddar

© 2008-2021 Norwal Limited.

Norwal Limited is registered in England and Wales, Company Number 6279034

Registered Office: The Old Post Office, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4EP

Telephone: 01248 665060